Pokemon Duel Фигуры покемонов

Материал из ПокеВики
Перейти к: навигация, поиск

Так как Pokemon Duel это коллекционная настольная игра, вам нужно собрать несколько фигур, чтобы создать свою команду из шести покемонов. Эти фигуры имеют различную редкость и могут быть получены при покупке Магазине Трево, или при наличии достаточного количества материала для изготовления их. На этой странице будет находиться список фигур в игре. Для более полной информации нажмите на интересующую Вас фигуру. Другие фигуры добавляются в игру периодически, так что страница будет постоянно обновляться.

Список фигур

ID Иконка Покемон Редкость Очки движения
ID-1 483MS.png Диалга Dialga PD EX.png PD 1 move.png
ID-2 128MS.png Таурос Tauros PD C.png PD 2 move.png
ID-3 348MS.png Армальдо Armaldo PD R.png PD 1 move.png
ID-4 004MS.png Чармандер Charmander PD UC.png PD 3 move.png
ID-5 262MS.png Майтена Mightyena PD UC.png PD 2 move.png
ID-6 023MS.png Эканс Ekans PD C.png PD 3 move.png
ID-7 153MS.png Бэйлиф Bayleef PD C.png PD 2 move.png
ID-8 209MS.png Снаббул Snubbull PD C.png PD 2 move.png
ID-9 311MS.png Плюсл Plusle PD C.png PD 3 move.png
ID-10 273MS.png Сидот Seedot PD C.png PD 2 move.png
ID-11 376MS.png Метагросс Metagross PD EX.png PD 1 move.png
ID-12 161MS.png Сентрет Sentret PD C.png PD 2 move.png
ID-13 076MS.png Голем Golem PD UC.png PD 1 move.png
ID-14 167MS.png Спинарак Spinarak PD UC.png PD 3 move.png
ID-15 190MS.png Айпом Aipom PD UC.png PD 3 move.png
ID-16 027MS.png Сэндшрю Sandshrew PD C.png PD 2 move.png
ID-17 198MS.png Маркроу Murkrow PD R.png PD 3 move.png
ID-18 010MS.png Катерпи Caterpie PD UC.png PD 1 move.png
ID-19 258MS.png Мадкип Mudkip PD UC.png PD 3 move.png
ID-20 399MS.png Бидуф Bidoof PD C.png PD 2 move.png
ID-21 208MS.png Стиликс Steelix PD R.png PD 1 move.png
ID-22 183MS.png Мэрил Marill PD C.png PD 2 move.png
ID-23 020MS.png Ратикейт Raticate PD C.png PD 2 move.png
ID-24 066MS.png Мачоп Machop PD C.png PD 2 move.png
ID-25 405MS.png Люксрэй Luxray PD R.png PD 2 move.png
ID-26 060MS.png Поливаг Poliwag PD C.png PD 3 move.png
ID-27 216MS.png Теддиурса Teddiursa PD C.png PD 2 move.png
ID-28 236MS.png Тайрог Tyrogue PD C.png PD 2 move.png
ID-29 650MS.png Чеспин Chespin PD UC.png PD 2 move.png
ID-30 249MS.png Лугия Lugia PD EX.png PD 2 move.png
ID-31 403MS.png Шинкс Shinks PD C.png PD 3 move.png
ID-32 304MS.png Арон Aron PD UC.png PD 2 move.png
ID-33 587MS.png Эмолга Emolga PD C.png PD 3 move.png
ID-34 084MS.png Додо Doduo PD C.png PD 3 move.png
ID-35 252MS.png Трикко Treecko PD UC.png PD 3 move.png
ID-36 214MS.png Геракросс Heracross PD R.png PD 2 move.png
ID-37 633MS.png Дайно Deino PD C.png PD 2 move.png
ID-39 007MS.png Сквиртл Squirtle PD UC.png PD 3 move.png
ID-40 052MS.png Мяут Meowth PD R.png PD 2 move.png
ID-41 041MS.png Зубат Zubat PD C.png PD 3 move.png
ID-42 250MS.png Хо-Ох Ho-Oh PD EX.png PD 2 move.png
ID-43 227MS.png Скармори Skarmory PD R.png PD 2 move.png
ID-44 531MS.png Аудино Audino PD UC.png PD 2 move.png
ID-45 068MS.png Мачемп Machamp PD R.png PD 2 move.png
ID-46 382MS.png Кайогра Kyogre PD EX.png PD 1 move.png
ID-47 054MS.png Псидак Psyduck PD UC.png PD 2 move.png
ID-48 327MS.png Спинда Spinda PD C.png PD 2 move.png
ID-49 285MS.png Шрумиш Shroomish PD C.png PD 2 move.png
ID-50 006MS.png Чаризард Charizard PD EX.png PD 1 move.png
ID-51 202MS.png Воббуффет Wobbuffet PD R.png PD 2 move.png
ID-52 025MS.png Пикачу Pikachu PD UC.png PD 2 move.png
ID-53 484MS.png Палкиа Palkia PD EX.png PD 2 move.png
ID-54 331MS.png Какнея Cacnea PD C.png PD 2 move.png
ID-55 656MS.png Фроки Froakie PD UC.png PD 3 move.png
ID-56 147MS.png Дратини Dratini PD R.png PD 2 move.png
ID-57 133MS.png Иви Eevee PD R.png PD 3 move.png
ID-58 312MS.png Минун Minun PD C.png PD 3 move.png
ID-59 127MS.png Пинсир Pinsir PD R.png PD 2 move.png
ID-60 160MS.png Фералигатр Feraligatr PD EX.png PD 1 move.png
ID-61 371MS.png Багон Bagon PD UC.png PD 2 move.png
ID-62 140MS.png Кабуто Kabuto PD UC.png PD 2 move.png
ID-63 074MS.png Джеодуд Geodude PD C.png PD 2 move.png
ID-64 001MS.png Бульбазавр Bulbasaur PD UC.png PD 3 move.png
ID-65 081MS.png Магнемайт Magnemite PD C.png PD 3 move.png
ID-66 653MS.png Феннекин Fennekin PD UC.png PD 3 move.png
ID-67 491MS.png Даркрай Darkrai PD EX.png PD 2 move.png
ID-68 359MS.png Абсол Absol PD R.png PD 2 move.png
ID-69 096MS.png Дроузи Drowzee PD C.png PD 1 move.png
ID-70 373MS.png Саламенс Salamence PD R.png PD 2 move.png
ID-71 179MS.png Мариип Mareep PD C.png PD 2 move.png
ID-72 102MS.png Экзеггут Exeggcute PD C.png PD 2 move.png
ID-73 123MS.png Скайтер Scyther PD UC.png PD 2 move.png
ID-74 704MS.png Гуми Goomy PD C.png PD 1 move.png
ID-75 238MS.png Смучум Smoochum PD C.png PD 3 move.png
ID-76 021MS.png Спироу Spearow PD C.png PD 2 move.png
ID-77 444MS.png Габит Gabite PD R.png PD 2 move.png
ID-78 702MS.png Деденне Dedenne PD C.png PD 3 move.png
ID-79 701MS.png Холуча Hawlucha PD C.png PD 2 move.png
ID-80 383MS.png Градон Groudon PD EX.png PD 1 move.png
ID-81 032MS.png Нидоран Nidoran♂ PD C.png PD 2 move.png
ID-82 661MS.png Флетчлинг Fletchling PD C.png PD 2 move.png
ID-83 677MS.png Эспурр Espurr PD C.png PD 2 move.png
ID-84 015MS.png Бидрилла Beedrill PD C.png PD 3 move.png
ID-85 165MS.png Ледиба Ledyba PD C.png PD 2 move.png
ID-86 111MS.png Райхорн Rhyhorn PD C.png PD 1 move.png
ID-87 255MS.png Торчик Torchic PD UC.png PD 3 move.png
ID-88 056MS.png Мэнки Mankey PD C.png PD 3 move.png
ID-89 335MS.png Зангус Zangoose PD UC.png PD 2 move.png
ID-90 013MS.png Видл Weedle PD C.png PD 1 move.png
ID-91 452MS.png Драпион Drapion PD R.png PD 1 move.png
ID-92 417MS.png Пачирису Pachirisu PD C.png PD 3 move.png
ID-93 003MS.png Венузавр Venusaur PD EX.png PD 1 move.png
ID-94 336MS.png Севипер Seviper PD UC.png PD 2 move.png
ID-95 393MS.png Пиплап Piplup PD UC.png PD 3 move.png
ID-96 150MS.png Мьюту Mewtwo PD EX.png PD 2 move.png
ID-97 110MS.png Виззинг Weezing PD UC.png PD 2 move.png
ID-98 706MS.png Гудра Goodra PD R.png PD 2 move.png
ID-99 203MS.png Жирафарик Girafarig PD UC.png PD 2 move.png
ID-100 012MS.png Баттерфри Butterfree PD UC.png PD 2 move.png
ID-101 009MS.png Бластойз Blastoise PD EX.png PD 2 move.png
ID-102 131MS.png Лапрас Lapras PD R.png PD 2 move.png
ID-103 398MS.png Стараптор Staraptor PD UC.png PD 2 move.png
ID-104 025MS.png Пикачу Pikachu PD R.png PD 2 move.png
ID-106 437MS.png Бронзонг Bronzong PD UC.png PD 1 move.png
ID-107 215MS.png Снизил Sneasel PD R.png PD 2 move.png
ID-108 318MS.png Карванья Carvanha PD C.png PD 2 move.png
ID-109 387MS.png Тортвиг Turtwig PD UC.png PD 2 move.png
ID-110 151MS.png Мью Mew PD EX.png PD 3 move.png
ID-111 276MS.png Тэйллоу Taillow PD C.png PD 2 move.png